Valencià Español English

Informació

Telèfons d’Interés

Organisme

Telèfon

Iberdrola (avaries)901 202 020
Ajuntament965 766 000
OficinesExt. 1
Casa CulturaExt. 2
BibliotecaExt. 3
Jugat de PauExt. 4
EsportsExt. 5
ADL965 766 250
Centre Social966 477 070
Piscina966 477 029
Radio La Veu966 476 456
SINMA965 085 045
Policia Local965 766 666

686 999 987
Policia Local Urgències092
Emergències112
Guàrdia Civil062 965 750 082
Bombers965 781 185
Centre Salut - Urgències966 42 96 85 / 90
Centre Salut - Cites965 767 152
Ambulàncies (Dénia)965 780 829
Creu Roja965 791 961
Escola Infantil Municipal965 766 181
C.P. Sanchis Guarner966 428 835
C.P. Marjals966 476 312
I.E.S XEBIC966 428 210
Correus Ondara965 766 583
Notaria966 477 077
Aguas de Valencia966 476 948