Valencià Español English

PUNT DE RECOLLIDA

INFORMACIÓ


 • Telèfon:
  96 508 50 45


 • Horari: de dilluns a dissabte, de 7.30 a 13.30h

DEFINICIÓ

 • El Punt de Recollida és una instal·lació municipal en la qual els usuaris particulars d'Ondara poden dipositar gratuïtament i de forma separada aquells residus generats en l'àmbit domèstic que no podem rebutjar en cap dels contenidors convencionals que trobem repartits pel municipi.


 • Les diferents varietats de residus que allí s'admeten són quantitats similars a les quals habitualment es generen en l'àmbit domèstic, no permetent els residus procedents d'activitats professionals o industrials.


 • En el cas d'aportacions que per: quantitat, varietat o tipologia de residus, puga interferir el funcionament normal del Punt de Recollida, el personal de la instal·lació realitzarà una consulta prèvia per a determinar la seua acceptació o no.


 • L'usuari ha d'acudir al Punt de Recollida dins del seu horari d'obertura, seguint les indicacions del personal responsable de la instal·lació sobre com i on ha de dipositar cadascun dels residus.


RESIDUS ADMESOS

 • Paper-cartó

 • Plàstics i envasos lleugers

 • Electrodomèstics, aparells electrònics, equips informàtics

 • Mobles, matalassos

 • Ferralla, metalls, fustes

 • Restes de poda i jardineria

 • Enderrocs d'actuacions particulars

 • Vidre i vidre pla

 • Envasos de pintures, vernissos i dissolvents

 • Bombetes i tubs fluorescents

 • Piles, bateries

 • Oli de cuina

RESIDUS NO ADMESOS

 • Animals morts i restes d'animals

 • Envasos de productes fitosanitaris

 • Medicaments i residus d'origen sanitari

 • Radiografies

 • Pneumàtics, paracolps, parabrises

 • Residus industrials

 • Roba i calçat usat

SERVEI ARREPLEGADA DE MOBLES I XICOTETS ELECTRODOMÈSTICSEn cas de no disposar de vehicle o disponibilitat per a dipositar mobles, estris i xicotets electrodomèstics en el Punt de Recollida, existeix un servei gratuït de recollida a domicili. Per a açò cal cridar de dilluns a divendres al telèfon 96 508 50 45 en horari de 8h a 15h i des de l'empresa municipal es facilitarà dia i hora en què passarà el servei a retirar els estris al lloc concretat.