Valencià Español English

Urbanisme

Advertència

La documentació urbanística facilitada a través de la pàgina web d’aquest Ajuntament no eximeix ni excusa de la seua consulta a les dependències municipals.

Amb eixe sentit en el supòsit de discrepàncies entre la informació facilitada amb suport informàtic i la facilitada amb suport paper, prevaldrà la de suport paper que consta segellada i diligenciada a l’Ajuntament.

 

Documents

Enta ací per veure i descarregar els documents de la normativa d’urbanisme d’Ondara.