Ajuntament 965 766 000

Oficines

Jutjat

Ext. 1

Ext. 2

Casa Cultura i biblioteca

Ext. 3
Esports Ext. 4
ADL AFIC Ext. 5
Centre Social Ext. 7
Empreses Municipals Ext. 8
Piscina 966 477 029
Radio La Veu 966 476 456
SINMA 965 085 045
Policia Local

965 766 666

686 999 987

Policia Local Urgències 092
Emergències 112
Guàrdia Civil 062 965 750 082
Bombers 965 781 185
Centre Salut – Urgències 966 42 96 85 / 90
Centre Salut – Cites 965 767 152
Ambulàncies (Dénia) 965 780 829
Creu Roja 965 791 961
Escola Infantil Municipal 965 766 181
C.P. Sanchis Guarner 966 428 835
C.P. Marjals 966 476 312
I.E.S XEBIC 966 428 210
Correus Ondara 965 766 583
Notaria 966 477 077
Aguas de Valencia 966 476 948
Iberdrola 901 202 020
Alberg de Segària 669 14 71 65 – www.albergdesegaria.com

Pin It on Pinterest

Share This